از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این مرکز طراحی، تدوین و تولید محتوای الکترونیکی از دروس می باشد. این دروس با بهره‌گیری از دانش و تجربیات علمی – آموزشی اساتید مجرب موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و به کارگیری استانداردهای تولید محتوا به صورت چندرسانه‌ای طراحی شده است.
همچنین این مرکز آمادگی تولید محتوای الکترونیکی از دروس تخصصی، پایه و عمومی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره های کاربردی مورد نیاز سازمانها را دارد.