درصورت مشاهده موارد ذیل:

  1. نامفهوم و خوانا نبودن فونت ها
  2. مشکل در پخش صدا
  3. اتصال از طریق سایر رایانه ها برای اولین بار

مراحل ذیل را انجام دهید:

  1. مراجعه به سایت
  2. دانلود نرم افزار های لازم (Flash player, Font )
  3. نصب نرم افزار های دانلود شده
  4. انتخاب درس مورد نظر
  5. فشردن دکمه های ترکیبی Ctrl+F5 بصورت همزمان

چنانچه پس از مراحل فوق مشکلی باقی بود برای پشتیبان فنی سیستم پیام بگذارید.