1. در دسترس بودن یک کامپیوتر شخصی
  2. اتصال کامپیوتر به خط اینترنت ADSL 128k
  3. هدفون یا بلندگو
  4. داشتن اطلاعات مقدماتی از قبیل کار با سیستم عامل( ویندوز و … ) و محیط شبکه و اینترنت
  5. شرکت در کارگاه آموزشی کار با سامانه الکترونیکی (نیم ساعت)
  6. اخذ واحد دروس مجازی و دریافت کد کاربری
  7. مراجعه به سایت موسسه و انتخاب لینک سامانه مجازی