مركز آموزش هاي الكترونيكي موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با توجه به تجربه چندين ساله خود در تدوين، توليد و ارائه دروس به صورت الكترونيكي و بهره جستن از اساتيد خبره دانشگاه و صنعت، آمادگي خود را جهت طراحي و برگزاري دوره هاي كاربردي و سمینارهای مورد نياز سازمان ها و موسسات با هدف افزایش سطح دانش کارشناسان و اشناسازی اساتید و ترویج فرهنگ به کارگیری ابزارها و روش های نوین اموزشی و همچنین تعامل با سایر دانشگاه های داخل و خارج از کشور،اعلام مي نمايد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست برگزاری دوره ها از طریق کانال های ارتباطی با مرکز اقدام نمایید.