*اطلاعیه مهم*

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

با سلام خدمت دانشجویان گرامی با توجه به مجازی بودن درس و احتمال قطع شدن سرور مرکزی واینترنت لذا از دانشجویان تقاضا میشود برنامه ریزی و مطالعه کافی را داشته باشند و مطالعه درس را در روزهای پایانی قرار ندهند.

ارسال پاسخ

*