وسیله یا ابزار کار درهنر طراحی با مداد با یک برگ کاغد؛ یک مدادنرم محدود می شود .

پژوهش درزمینه شناخت سایه روشن درایجاد فضای دو بعدی کاغذاز جمله مطالبی است که باید آن را آغاز کرد ولی درمیدان عمل طراح همیشه درمحدوده سایه های سیاه و سفید و خاکستری های بین آنها محدود می ماند . مهم این است که با این ابزار و امکانات محدود ؛ بتوانید دنیایی سرشار از عواطف انسانی و سرشار از نور زندگی بیافرینید .

طراحی علمی است که با ارده و نیروی جسمانی پدید می آید . پس طراح باید با نیرومندی و بدون ترس خط را رسم کند.

خط کشیدن های عجولانه و بی تهور ؛ نتیجه جالبی را ببار نخواهد آورد . حرکت دست هنرمند به هنگام طراحی و پیروی انگشتان که مداد را برکاغذمی فشارد . درگیرایی گویایی طرح ؛ سهیم است و زیر و بم آن نشانگر روحیه و خلق و خوی هنرمند است . هنرمند درهنگام طراحی از منظره ؛ از مدل یا طبیعت نباید بترسد .درصدد پیروی کورکورانه ازنمای ظاهری آن نباشد . نخست به تناسبات مدل و ساختمانی که از حرکت خط هاپدیدمی آید باید توجه کرد . چه بسا همین خط ها پیش از آنکه سیمای طبیعت را نشان دهند؛ به خودی خود ارزنده و گیرا باشندو هنرجو نباید از اینگونه رویداد های اتفاقی که درحین کار کردن پیش می آید بگریزد .
خطوط و یا لکه هایی که بدون اراده پدیدی می آیند . پیشنهاداتی با خود دارند و مطالبی را تداعی می کنند که هنرمند به فکرش نبوده است . نکته اساسی این است که چگونه این تداعی را با اندیشه هماهنگ ساخت و از آن پدیده نویی بیافریند.

————————————

از مزیت های دوره های مجازی می‌توان به مواردی اشاره کرد که تعداد اندکی از آن را در زیر به اختصار شرح می دهیم .

– برای افرادی که شرایط حضور در کلاس را ندارند مثمر ثمر خواهد بود

– برای عزیزانی که بعلت موقعیت شغلی و مشغله های کاری زمان کافی برای حضور در کلاس را ندارند.

– دانشجویان و دانش آموزان علاقه مند به دلیل ضیق وقت و اهم قرار دادن درس می‌توانند از این دوره های مجازی بهترین بهره وری راداشته باشند.

– صاحبان شغل های خاص به دلیل جایگاه اجتماعی ، علاقه ای به شرکت در کلاسهای حضوری ندارند و مایل نیستند کسی از این موضوع مطلع شود .

مرکز آموزش های مجازی توسعه ایران با بهره مندی از اساتید برجسته کشور تمام تلاش خود را کزده تا طراحی با مداد را به شیوه مجازی پیاده سازی نماید و در این امر به موفقیت های بالایی دست یافته.

با شرکت در دوره مقدماتی طراحی شما می توانید با نکات ظریفی آشنا شوید که برای شروع بسیار ضروری است و با طی این دوره آماده می شوید تا با اشراف کامل وارد دوره تکمیلی طراحی شوید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، کلیک کنید