*اطلاعیه آموزشی*

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

برنامه شرکت در کلاس های رفع اشکال ویژه دانشجویان زبان تخصصی معماری

* جلسه اول:
شنبه ۱۸ اسفند – ساعت ۸-۱۰
– جلسه توجیهی
* جلسه دوم:
شنبه ۲۴ فروردین – ساعت ۸-۱۰
– بررسی مطالب درس اول
 – کوییز لغات درس اول (( ۱ نمره ))
* جلسه سوم:
شنبه ۷ اردیبهشت – ساعت ۸-۱۰
– کوییز لغات درس دوم و سوم (( ۲ نمره ))
– بررسی مطالب درس دوم و سوم
* جلسه چهارم:
شنبه ۲۱ اردیبهشت – ساعت ۸-۱۰
– میان ترم درس ۱-۲-۳ (( ۵ نمره ))
* جلسه پنجم:
شنبه ۴ خرداد – ساعت ۸-۱۰
– رفع اشکال و مرور کلیه مطالب ارائه شده
 – بررسی نمونه سوالات امتحانات زبان تخصصی معماری

ارسال پاسخ

*