*برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان تخصصی معماری نیمسال اول سال۱۳۹۷*

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

جلسه اول: دوشنبه ۲۳  مهر۹۷ ساعت ۸-۱۰
– جلسه توجیهی
– آموزش کار باسامانه مجازی

جلسه دوم: دوشنبه ۷ آبان۹۷ ساعت ۸-۱۰
– بررسی مطالب درس اول
– رفع اشکال

جلسه سوم: دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ ساعت ۸-۱۰
– کوییز لغات درس اول و دوم )) ۲ نمره ))
– بررسی مطالب درس دوم

جلسه چهارم: دوشنبه۱۹ آذر۹۷ ساعت ۸-۱۰   
– میان ترم درس ۱ – ۲ – ۳ (( ۵ نمره ))

جلسه پنجم: دوشنبه ۳ دی 97 ساعت ۸-۱۰
– رفع اشکال و مرور کلیه مطالب ارائه شده
– بررسی نمونه سوالات امتحانات زبان تخصصی معماری

ارسال پاسخ

*