*اطلاعيه مهم درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی مجازی نیمسال دوم سال۱۳۹۶ *

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

جلسه توجيهي و نحوه كار با سامانه آموزشي مجازي در روز پنجشنبه مورخه ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۶ ساعت۱۴:۱۵در سالن اجتماعات برگزار ميگردد.ضمنا دانشجویان موظف هستند جزوه درسی را از انتشارات تهیه نمایند و در جلسه همراه خود داشته باشند.حضور دانشجویان الزامی است.

ارسال پاسخ

*