*برنامه کلاسهای حضوری و رفع اشکال زبان تخصصی معماری نیمسال دوم سال۱۳۹۶*

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

* جلسه اول: سه شنبه ۸ /۱۲ / ۹۶ – ساعت ۸-۱۰
– جلسه توجیهی
* جلسه دوم: سه شنبه ۱۵ /۱۲ /۹۶ – ساعت ۸-۱۰
– بررسی مطالب درس اول و دوم
* جلسه سوم: سه شنبه ۲۱ /۰۱ / ۹۷ – ساعت ۸-۱۰
– کوییز لغات درس اول و دوم (( ۲ نمره ))
– بررسی مطالب درس دوم
* جلسه چهارم: سه شنبه ۱۸/ ۰۲ / ۹۷ – ساعت ۸-۱۰
– میان ترم درس ۱-۲-۳ (( ۵ نمره ))
* جلسه پنجم: سه شنبه ۱ /۰۳ /۹۷ – ساعت ۸-۱۰
– رفع اشکال و مرور کلیه مطالب ارائه شده
– بررسی نمونه سوالات امتحانات زبان تخصصی معماری

ارسال پاسخ

*