*اطلاعيه مهم درس زبان خارجه مجازی نیمسال تابستان ۱۳۹۶ *

ارسال شده در: آموزش مجازی | 0

جلسه توجيهی و نحوه كار با سامانه آموزشی مجازی در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ساعت ۹:۰۰ برگزار ميگرد.(حضور تمامی دانشجويان الزامی است)

 

ارسال پاسخ

*